EDA Tasarım mühendislik yetenekleri, şirket faaliyetleri kapsamında sınıflandırılmakta ve 3 ana başlık altında toplanmaktadır.