Arama ve İnterpolasyon Yazılımı

SINeda (Search and INterpolation for Engineering Design and Analysis) EDA Ltd. tarafından akışkan ve yapı çözücülerinin paralel bilgisayar ortamında etkileşimli olarak çalıştırılabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş paralel çözüm ağı bağlama yazılımıdır. Farklı disiplinler tarafından geliştirilmiş farklı çözücüleri kaynak kodlarına gereksinim kalmadan etkileşimli çalıştırabilmektedir. Akış-katı etkileşimi, akış-ısı etkileşimi vb. çok disiplinli fizik problemlerinin (multi-physics problems) paralel bilgisayar ortamında çözülebilmesi için çok uygun bir arayüz yazılımıdır.

Temel Özellikler


  • Üç boyutlu hızlı arama
  • Üç boyutlu hızlı ve hassas interpolasyon
  • Üç boyutlu hassas projeksiyon
  • Paralel hesaplamaya elverişli (MPI)
  • Grid Computing için uygun (Clusterlar arası haberleşmeye uygun)
  • Kolay kullanım

Şekil 1. İki farklı çözücü arası bilgi aktarımı

Şekil 2. Çözücüler arası paralel iletişim