Yapısal Analiz Yazılımı

SAPeda (Structural Analysis Program for Engineering Design and Analysis) yapıların statik ve dinamik analizlerini yapmak üzere geliştirilmiş bir sonlu elemanlar (finite elements – FE) yöntemi kullanan bir yazılımdır.

SAPeda ile gerçekleştirilen …

… analiz çeşitleri:

 • Statik
 • Frekans
 • Burkulma (Buckling)
 • Modal
 • Dinamik
 • Çarpma
 • Temas
 • Aeroelastisite (Statik & Dinamik)

… analizlerde kullanılan eleman tipleri:

 • 8 düğümlü altı yüzlü (8 noded brick)
 • 20 düğümlü altı yüzlü
  4 düğümlü dört yüzlü (4 noded tetrahedral)
 • 10 düğümlü dört yüzlü
 • 6 düğümlü kama (6 noded wedge)
 • 15 düğümlü kama
 • 6 düğümlü kabuk (6 noded shell)
 • 8 düğümlü kabuk
 • 3 düğümlü kiriş (3 noded beam)
 • 2 düğümlü 3B yay (2 noded 3D spring)

… analizlerde kullanılan malzeme çeşitleri:

 • Doğrusal elastik
 • Deformasyon plastik
 • Viskopalstik