Ön-İşlemci Yazılımı

PREeda, tasarım ve analiz çalışmalarının çözüm öncesi hazırlık işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir ön işlemci yazılımıdır.

CAEeda™ çatısı altında Çözümağı Üretme Modülü (MESHeda) ile etkileşimli çalıştırılabilen yazılım sayesinde, sınır şartı ve malzeme özelliklerinin kullanıcı tarafından kolay ve hızlı bir şekilde tanımlanabilmekte; karmaşık çözüm işlemlerinin yapılabilmesi amacı ile paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma yönelik olarak çözümağı bölümleme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Bu özellikleri ile PREeda, CAEeda™’nın tasarım otomasyon yetenekleri çerçevesinde otomatik çözümağı üretme işleminin yapılmasına katkı sağlamaktadır.

Temel Özellikler


  • Ağ elemanları isteğe göre seçip gruplara (group) ve bölgelere (zone) ayırabilme
  • Grupları ve bölgeleri kaynaştırılabilme, ayrıştırılabilme, silme ya da yeniden gruplara ve bölgelere ayırma
  • Tanımlanan nokta vektör açı toleransına, rengine veya tipine göre ağ elemanlarını otomatik gruplara ve bölgelere ayırma
  • Eleman bölgelerine malzeme ve sınır şartları atama
  • Hareketli ve sabit bölgeleri belirleme, hareket sınırlamaları koyma
  • Hareketli bölgelere hareket denklemleri tanımlayabilme
  • Kullanıcıya özel yeni sınır şartları, malzeme ve fiziksel özellikler tanımlayabilme
  • Paralel çözücülerde kullanılmak üzere dört yüzlü çözümağını örtüşen (overlap) veya örtüşmeyen (nonoverlap) bölümlere (partition) ayrılabilme ve bu bölümleri değişik renklerde görüntüleme, istenmeyen bölümleri gizleme
  • Farklı çözümağları arasında düğüm noktalarını hızlı bir şekilde eşleştirme (quick search)
  • Düğüm noktalarının veya elemanların yüzeylere olan en yakın mesafelerini hızlı bir şekilde bulma (minimum distance)

Paralel bilgisayar sistemi aracılığı ile yapılacak olan akış analizi çalışması için bir yolcu uçağı etrafında MESHeda ile oluşturulmuş çözümağının PREeda kullanılarak bölümlenmesi