Son-İşlemci Yazılımı

POSTeda; mühendislik tasarım ve analiz çalışmalarının çözüm sonrası kontrol ve değerlendirme işlemlerinin 2B ve 3B grafikler ve simülasyonlar aracılığı ile gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmış bir son işlemci yazılımıdır. Aynı zamanda araç, çözüm sonuçlarının kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre yönetilmesine olanak sağlamaktadır.

  • TECPLOT ve UNV formatlarının da aralarında bulunduğu çeşitli çözümağı formatlarından elde edilmiş çözümleri içe aktarma.
  • Kullanıcı tarafından tanımlanacak sabit ve değişken formüller kullanılarak mevcut çözüm değişkenlerinden farklı ve yeni değişkenler türetebilme.
  • Yüzey kontur çizgileri ve hacim kontur yüzeyleri çizilebilme, bunları sabit veya değere göre renklendirme; istenmeyen değerdeki konturları gizleme; kontur değerine göre çözümağından eleman çıkarma.
  • Fiziksel özelliklere ait vektörler çizilebilme, bunları sabit veya değere göre renklendirme.
  • Ekran üzerinde fonksiyon ya da veri bilgileri ile grafiksel çizim yapılabilme ve vektörel formatta (ps, pdf, svg, dxf) dışa aktarılabilme.
  • İki boyutlu çizimleri istenen şekilde kontrol ederek kağıda aktarma.
  • Hesaplanan değişkenlerin çözümağı üzerindeki herhangi bir zaman ve noktadaki çözüm değerini okuyabilme ve değişim grafiğini çizebilme.
  • Seçilen kabuk eleman grupları üzerindeki basınç değerlerini entegre ederek kuvvet hesaplama.
  • Sayısallaştırarak grafik resimden veri çıkarma ve veriyi çizme (picture digitizing).
  • Zamanla değişen çözümağını çözümle birlikte çizebilme ve animasyon olarak kaydetme (mesh deformation and displacement).

Bir balistik tasarım çalışması sırasında elde edilen çözüm sonuçlarının POSTeda (CAEeda™ Son İşlemci Modülü) yeteneklerinin kullanımı ile oluşturulan grafik gösterimi ve uçuş simülasyonu