Çözümağı Yazılımı

MESHeda ; parametrik olarak tanımlanmış ya da üçgenlenmiş yüzeylerden hareket ile 2B ve 3B düzenli (structured) ya da düzensiz (unstructured) yüzey ve hacim çözümağlarının üretilmesi ve mevcut çözümağlarının ilgili parametrik tanımlamalar yapılarak iyileştirilmesine yönelik olarak geliştirilmiş bir çözümağı üretme yazılımıdır.

Yapısal/termal sonlu eleman ve Euler/Navier-Stokes sonlu hacim akış çözümleri için kullanılan MESHeda, CAEeda™ ön-işlemci modülü (PREeda) ile etkileşimli çalışarak sınır şartları ve malzeme özelliklerinin kullanıcı tarafından kolaylıkla tanımlanmasına yardımcı olmakta, paralel çözümler için çözümağını bölümlere ayrıştırabilmektedir.

CAEeda™ çatısı altında bulunan tasarım otomasyon ve optimizasyon modülü (OPTIMIZER) yönetiminde, geometri oluşturma (CADeda) ve çözücü modül yazılımlar (SOLVERS) ile etkileşimli olarak çalıştırılabilen yazılım sayesinde otomatik çözümağı üretilebilmektedir.

MESHeda, diğer EDA yazılım ürünlerine benzer şekilde, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilebilmektedir.

 • 3B Düzensiz Çözümağı
  • Parametrik çözümağı (parametric unstructured mesh generation)
  • Yüzey çözümağından kaliteli çözümağı (surface remeshing by quality mesh generation)
 • 3B Düzenli Çözümağı
  • Cebirsel (Algebraic)
  • Kontrollü Eliptik (Controllable Eliptic)
 • 3B Prizmatik Çözümağı (Advancing Layer)
  • Dört yüzlü (Tetrahedron)
  • Beş yüzlü (Wedge)
  • Altı yüzlü (Hexahedron)
 • Dinamik deformasyon, seyreltme ve zenginleştirme yöntemleri kullanarak kendisini hareketli yüzeylere ve çözüme göre uydurma.
 • Yaygın kullanılan çözümağı formatlarını içe-dışa aktarma (TECPLOT, FLUENT, GAMBIT, FASTRAN, I-DEAS, ANSYS, NASTRAN, MEDIT, Vgrid3D).
 • Farklı eleman tiplerini destekleme (tetrahedral, hexahedral, wedge type, pyramidal, quadrilateral, triangular, line elements & nonlinear FEM elements).
 • Parametrik yüzey geometrisinde (yüzey CAD modeli, patch) çözümağı üretme
 • Nokta kümesinden çözümağı üretme (point cloud)
 • Kolay bölgesel ağ üretme, kaynaştırma, ölçeklendirme
 • Genel eleman uzunluğu, bölgesel eleman uzunluğu tanımlayarak, arka plan çözümağı, kontrol noktaları ve çizgileri kullanarak kontrollü kaliteli çözümağı üretebilme.
 • Yüzey geometrisini koruyarak yumuşatma, sıklaştırma, seyrekleştirme, kalitesini artırma
 • Yüzey elemanlarından uzatarak (extrude) ve döndürerek (revolve) hacim elemanları üretme
 • Dinamik çözümağı kırpma (mesh clipping).
 • Kolay taşıma (transform), döndürme (rotate) ve simetri alma.
 • Kolay bölgesel ağ üretme (local remeshing), kaynaştırma (merge), ölçeklendirme (scale), silme ve kopyalama.
 • Farklı çözücüler ile senkronize halde çalışabilme (çözüme uygun otomatik sıklaştırma ve hareketli sınırları takip etme)

Harici yük ayrılması probleminin çözümüne yönelik olarak MESHeda (CAEeda™) Çözümağı Üretme Modülü) kullanılarak üretilmiş çözümağı

MESHeda (CAEeda™) Çözümağı Üretme Modülü) otomatik boşaltma ve doldurma yeteneği kullanılarak oluşturulan uçak kanadı çözümağına bomba çözümağı yaması

 • Genel eleman uzunluğu (global element lenght), bölgesel eleman uzunluğu (local element length), Steiner noktaları, kontrol noktaları, kontrol çizgileri ve arka plan çözümağı (background mesh) kullanarak çok kontrollü kaliteli çözümağı üretebilme
 • Kolay bölgesel ağ üretme (local remeshing), kaynaştırma (merge), ölçeklendirme (scale), silme ve kopyalama
 • Normal vektörüne veya “bandwith” optimizasyonuna göre yeniden numaralandırma
 • Hareketli yüzeylere kendini uydurma (dynamically deforming)
 • Çözüme uygun otomatik adaptasyon (sıklaştırma – seyreltme, yaklaşma – uzaklaşma)
 • Farklı çözücüler ile senkronize halde çalışabilme (çözüme uygun otomatik sıklaştırma ve hareketli sınırları takip etme)
 • “Advancing Layer Method” kullanılarak, dörtyüzlü ya da kama türü altı yüzlü elemanlar ile sınır tabaka çözümağı üretilebilme
 • Gerekli çözümağı kalite bilgilerini listeleme ve belirli kriterin sağlamayanları görüntüleme, kalite bilgilerini istatistiksel olarak alma ve kaydetme
 • Uzunluk, alan, hacim, açıklık oranı (aspect ratio), sünme (strech), çarpıklık (skewness), burulma (distortion)
 • Çakışık düğümler (coincident nodes), serbest kenar ve yüzeyleri (free edges ve faces), yüzey eleman normal yönlerini bulma ve otomatik düzeltme
 • Kolay kullanım özelliği

Yolcu uçağı etrafında Delaunay metodu ile üretilmiş düzensiz çözümağı ve Advancing Layer kullanılarak yapılmış sınır tabaka çözümağı (küçük resim)