Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım ve Analiz Yazılımı

Uzay-havacılık, makine, gemi ve inşaat mühendisleri tarafından bir tasarı ve analiz çalışmasının tüm aşamalarında kullanılabilecek yetenekleri tek çatı altında toplayan CAEeda™, ihtiyaç duyulması halinde diğer ticari yazılımlar ile etkileşimli çalıştırılabilen sofistike bir parametrik tasarım ve analiz yazılım paketidir.

Araç; Geometri, Çözümağı, Optimizasyon, Ön-İşlemci, Son-İşlemci modüllerinin yanı sıra, çalışma hız ve hassasiyet seviyeleri birbirinden farklı olan çözücü (CFD, CSD, Uçuş Mekaniği, Akış-Yapı Etkileşimi, Balistik, Panel, Isısal Analiz, Geri Yanma, Çoklu-fizik) yazılım modüllerinden oluşmaktadır.

Kullanıcı dostu arayüzü ve paralel çözüm yeteneği sayesinde, CAEeda™ ile yürütülen çalışmalar sırasında kullanıcı müdahalesi ve zaman kaybı en aza indirilebilmektedir. Analiz modüllerine ait yetenekleri uluslararası standart test case’ler ile doğrulanmış olan CAEeda™, Savunma Sanayi 2015-2016 ürün kataloğuna giren ilk yerli mühendislik tasarım ve analiz yazılım paketi olarak sivil ve savunma sanayi kuruluşlarının hizmetine sunulmuştur.

Bir mühendislik tasarım çalışması sırasında CAEeda™ kullanımı ile bütünleşik olarak gerçekleştirilen işlemler

 • Tasarlanan ürünün 3B geometri ve katı modelinin oluşturulması
 • Mühendislik analizleri için çözümağı oluşturulması
 • Dış etkiler altındaki performansının belirlenmesine yönelik bilgisayar hesaplamaları
 • Hesaplama sonuçlarının görüntülenmesi
 • Performans iyileştirme çalışmalarının yapılması

Avantajlar

 • Bir mühendislik tasarım – analiz çalışması sırasında ihtiyaç duyulan tüm yeteneklerin bir arada bulunması
 • Etkileşimli mühendislik tasarım otomasyon ve optimizasyonu yeteneği
 • Parametrik 3B (CAD) geometri oluşturma yeteneği
 • Yapısal topoloji, şekil ve boyut optimizasyonu yeteneği
 • CST-NURB yöntemi ile aerodinamik şekil optimizasyonu ve otomasyonu yeteneği
 • Diğer ticari yazılım araçları ile etkileşimli çalıştırılabilme yeteneği
 • Paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma uygunluk
 • Kullanıcı ihtiyacına uygun olarak özelleştirilebilme
 • Kullanıcı-dostu arayüz ve çoklu dil desteği

 

MODÜLLER

GEOMETRİ MODÜLÜ

Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım Yazılımı (CADeda)

ÇÖZÜMAĞI MODÜLÜ

Çözümağı Yazılımı (MESHeda)

ÖN-İŞLEMCİ MODÜLÜ

Ön-İşlemci Yazılımı (PREeda)

SON-İŞLEMCİ MODÜLÜ

Son-İşlemci Yazılımı (POSTeda)

BALİSTİK MODÜLÜ

Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı (BALLISTICeda)

TASARIM OPTİMİZASYON MODÜLÜ

Optimizasyon Yazılımı (OPTIMIZER)

AKIŞ ANALİZ MODÜLÜ

Akış Analiz Yazılımı (FAPeda)

YAPISAL ANALİZ MODÜLÜ

Yapısal Analiz Yazılımı (SAPeda)

PANEL YÖNTEMİ MODÜLÜ

Panel Yöntemi ile Aerodinamik Analiz Yazılımı (PANELeda)

GERİ YANMA MODÜLÜ

Yakıt Çekirdeği Geri Yanma Analizi Yazılımı (BURNBACKeda)

TERMAL ANALİZ MODÜLÜ

Termal Analizi Yazılımı (TAPeda)

AKIŞ-YAPI ETKİLEŞİMİ MODÜLÜ

Akış-katı Etkileşimi Analizi Yazılımı (FSIeda)

UÇUŞ MEKANİĞİ MODÜLÜ

ÇOKLU-FİZİK MODÜLÜ