Bilgisayar Destekli Mühendislik Tasarım Yazılımı

CADeda; iki ya da üç boyutlu karmaşık geometrilerin istenen hassasiyet düzeyinde, farklı yöntem ve fonksiyonlar kullanılarak çok kısa sürede kolaylıkla ve parametrik olarak modellenmesine olanak sağlayan bir geometrik modelleme yazılımıdır.

Uçak kanadı, roket dış geometrisi gibi sıklıkla kullanılan geometrilerden oluşan kataloğu sayesinde, bu geometrilerin parametrik ve otomatik olarak üretilmesi; aerodinamik ve yapısal optimizasyon algoritmaları ile etkileşimli olarak iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.

 • IGES, STEP ve BREP gibi sık kullanılan CAD formatlarındaki geometri modellerini içe ve dışa aktarabilme (import – export); resim (bmp, jpeg, gif) ve vektör çıktısı alabilme (ps, pdf, swg)
 • 2B ve 3B geometriler üzerinde kesme (cut), bağlama (join), kesiştirme (intersect), kırpma (trim), genişletme (extend), ofset (offset), uzatma (extrude), döndürme (revolve), süpürme (sweep), geçiş (loft), öteleme (translate) ve ölçülendirme (scale) işlemleri.
 • Model geometrik bozukluklarını ve eksiklikleri kolay belirleme ve istenen toleransa göre onarılabilme.
 • 3B parametrik uçak gövde ve kanat geometrisi oluşturma.
 • 3B parametrik mermi ve roket geometrisi üretme.
 • NACA kanat profil serisini otomatik çizebilme.
 • Modelin iç detay incelenmesi için dinamik kırpma (clipping) ve seçilen kısmı görüntüleme (selective vision).
 • Profesyonel bir yönetim sistemi (part, helper, FM geometri, FM) ve geometri topolojilerinin (hacim, yüzey, kenar ve düğüm bilgileri) hiyerarşik olarak görüntülenmesi.
 • Dikdörtgen, daire, poligon yardımı ile kolay ve hassas seçme yöntemlerinin kullanımı; modelin iç detay incelenmesi için dinamik kırpma (clipping) ve seçilen kısmı görüntüleme (selective vision).
 • Gerekli ölçüm yöntemleri (uzunluk, alan, hacim, geometri merkezi, atalet momenti, jirasyon yarıçapı, eğrilik yarıçapı, yüzey teğet ve normal vektörleri vs.) Çözücü yazılımlarla etkileşimli kullanabilme.
 • İhtiyaç ve talebe uygun olarak özelleştirilebilme (örnek : parametrik uçak kanadı, parametrik roket dış geometrisi).
 • Çoklu dil desteği (İngilizce, Türkçe).
 • Gelişmiş araçlar ve zengin katalog

CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda) kullanılarak oluşturulmuş yolcu uçağı modeli

CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda) kullanılarak gerçekleştirilen teknik resimden katı model çıkarma işlemi

Harici yük entegrasyonu çalışması için CAEeda™ Geometri Modülü (CADeda) ile oluşturulmuş model