Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı

BALLISTICeda; ağır ya da hafif silah ve mühimmatlarının balistik tasarım ve analiz çalışmalarına yönelik olarak, MKEK işbirliği ile EDA tarafından geliştirilmiş bir balistik tasarım aracıdır. Balistik tasarım çalışması sırasında, kullanıcının ihtiyacı olabilecek birçok yeteneği bünyesinde barındıran yazılım; Geometri, Aerodinamik, Uçuş Mekaniği, İç Balistik, Optimizasyon ve Son-İşlemci modüllerinden oluşmaktadır.

Aynı zamanda BALLISTICeda; CAEeda™’nın tasarım otomasyon ve optimizasyon modülü yönetiminde, 3B mermi ve roket geometrilere ait katı modellerin otomatik ve parametrik olarak oluşturulması ve bu modellerin analiz modüllerine aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

BALLISTICeda, Savunma Sanayi Ürün Kataloğu‘nda yer alan ilk ve tek yerli balistik tasarım ve analiz yazılımıdır.

Geometrik modelleme ve tasarım yeteneği

 • Bileşenleri (burun, gövde, kanat vb.) parametrik olarak oluşturup birbirlerine bağlayarak kolay ve hızlı 3B parametrik geometri oluşturma
  • Burun
   • Ogive
   • Koni
   • Elips
   • Kuvvet serisi (Power series)
   • Kesik uç
   • Boşluk (Hollow)
  • Gövde
   • Silindir
   • Kullanıcı tanımlı değişken dönel eğri
   • Geçiş
   • Konik kuyruk (Boat-tail, Flare)
   • Yiv
   • Sevk çemberi
   • Boşluk
  • Kanat ve Kanatçık
   • Dörtgensel kesit
   • Yay kesit
   • Kama kesit
   • NACA serisi kesit
   • Otomatik ok-dihedral ve burulma açısı ayarlama
   • Otomatik kanat ve kuyruk yeri ayarlama
   • Testere ve kırık tip kanat oluşturma
   • Karmaşık kanat geometrisi oluşturma
  • Namlu ve Lançer
   • Yivli namlu
   • Birleştirme konisi
   • Sırt
   • Yanma odası
   • Kama
 • Kütle ve atalet değerlerini otomatik olarak hesaplama
 • STEP, IGES, BREP ve STL formatlarında dışa Aktarma (Export)
 • CAEeda™ CAD modülüne otomatik olarak 3B katı model aktarma
 • Kullanıcı müdahalesine açık malzeme (inert/energetic) kataloğu

BALLISTICeda Geometry yetenekleri ile oluşturulmuş roket geometrisi

BALLISTICeda Geometry yetenekleri ile oluşturulmuş namlu ve mühimmat

Aerodinamik hesaplama yeteneği

 • Mermi ya da roket üzerine etki eden aerodinamik kuvvet ve moment katsayılarının hesaplanması
  • Hesaplanan parametreler
   • Roket eksenlerine göre kuvvet ve moment katsayıları
   • CA, CY, CN, cx, cy,cz
   • Rüzgar eksenlerine göre kuvvet ve moment katsayıları
   • CD, CY, CL, cx, cy, cz
 • Statik ve dinamik türev katsayıları hesapları
 • Dinamik sönümleme türev katsayıları

Uçuş mekaniği hesaplama yetenekleri

 • Geometrik model ve aerodinamik katsayıları tanımlanan mühimmatlar için uçuş mekaniği
 • Kullanıcı tarafından tanımlanacak parametrelere bağlı olarak yapılan analizler:
  • Trajectory Analysis
  • Sensitivity Analysis
  • Dispersion Analysis
  • Hit Target Analysis
  • Cross Plane Analysis
  • Stability Analysis
  • Drag Extraction Analysis
 • Dışarıdan geometri, aerodinamik ve meteorolojik veri girme

İç balistik hesaplamaları

 • Global parametreler ile bir boyutlu termodinamik iç balistik model oluşturma
 • Yivli namlu içerisinde mermi dönel hareket simülasyonu.
 • Yanma, termodinamik ve gaz dinamiği hesapları.
 • Direnç basıncı ve sevk çemberi aşınma hesaplamaları.
 • Yakıt özellikleri belirsizliklerinden doğan yanma odası basıncını veya namlu çıkış hızını deney sonuçlarına uydurmak için yakıt sıcaklığına göre iç balistik hesaplarını yeniden düzenleme.
 • Zamana bağlı hesaplar (geri ve kama basıncı, gaz ve yüzey sıcaklığı, mermi hızı, ivmesi, dönüsü, yolu, toplam ve detaylı enerji kayıpları).
 • Kullanıcı tarafından geliştirilebilen yakıt malzeme kataloğu.
 • Yakıt tanecik çeşitleri: küre, şerit, silindir, tek delikli silindir, yedi delikli silindir, 19 delikli silindir, 19 delikli altıgen prizma.
 • Mono-blok ve çok katlı ince duvar yapılarına bağlı namlu yapısal dayanım analizi

Son İşlemci Yetenekleri

 • Aerodinamik ve uçuş mekaniği modüllerinden alınan tablolaştırılmış çözüm sonuçlarını otomatik olarak son işlemci modülüne gönderebilme.
 • Bir dosya ya da matematiksel fonksiyonlar ile tanımlanan tablolaştırılmış değerlerden oluşan değişkenlerin XY grafiğini çizdirebilme.
 • Raster (bmp, jpeg, gif) ve vektör (ps, pdf, swg) tipi çizimleri dışa aktarabilme.
 • Baskı kalitesinde XY grafikleri elde etmek için geniş kontrol seçenekleri.
 • Kullanıcı tarafından diğer değişkenlerin kombinasyonlarından yeni değişkenler tanımlayabilme.
 • Kullanıcı tarafından bağımlı ve bağımsız değişkenleri değiştirilebilme.
 • 3 boyutlu XYZ grafiği çizebilme.
 • Grafik çizimleri animasyon formatında oluşturma ve saklama.
 • Grafik üzerinden veri okuma; Resimden veri sayısallaştırma (picture digitizing)

Diğer

 • Büyük ölçekli çözüm çalışmalarında kullanım kolaylığının sağlanması ve çözüm süresinin kısaltılması amacı ile paralelleştirilebilme.
 • Kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilme.
 • Çoklu dil desteği bulunan kullanıcı-dostu arayüz