Topoloji Optimizasyonu Çalışmaları

 

 

Yapısal tasarımın boyutlandırma yapılmadan önceki daha ilk aşamasında, yükleme durumuna göre gereksiz bölgelerin yapıdan çıkarılarak, malzeme kullanımı ve yapı ağırlığının optimize edilebilmesi amacıyla, iç ve / veya dış formun tasarım sonucu oluşacak şekline ait genel bir görüntü (topolojisi) elde etmek mümkündür (bkz. Yayın 1-2.) . EDA yürütülen topoloji optimizasyonu çalışmaları sırasında 3 farklı yöntemden yararlanmaktadır :

  • Duyarlılık analizine göre

  • Eğim esasına göre

  • Genetik algoritma esasına göre.

Konuya ilişkin iki çalışma örneği aşağıda sunulmuştur.

Örnek – 1 : Aerodinamik yükler altındaki bir kanat geometrisinin veter uzunluğunun %25 ve %50 sinden ankastre olarak mesnetlenmesi halinde topoloji optimizasyonu sonucu elde edilen kanat iç yapısı (Şekil 1).

Şekil 1. Aerodinamik yükler altındaki bir kanat geometrisinin %25 ve %50 veter’den ankastre olarak mesnetlenmesi halinde CAEedaTM kullanılarak yapılan topoloji optimizasyonu sonucu elde edilen kanat iç yapısı (beyaz kısımlar boşalan kısımlara karşılık gelmektedir.)

 

Örnek – 2 : Bir uçak kanadının alt ve üst yüzeylerden sabit yüklenmesi durumunda CAEedaTM kullanılarak yapılan topoloji optimizasyonu sonucu ortaya çıkan iç yapı (Şekil 2).

 

a. Bir ucundan ankastre tutturulmuş kanat dış yüzeyi b. Alt ve üsten yayılı yük etkisi (Fü=2Fa )

c. Optimizasyonun ilk adımı d.Elde edilen iç yapının kanat yüzeyinden görünüşü

 

 

 


 

 

e. Az yoğun bölgelerin temizlenmiş hali (%30 boşaltma) f. Belirli bir uzaklıktan alınan dikey kesiti
Şekil 2. Sabit yükleme durumunda bir kanat iç yapısının topolojik optimizasyonu