Vizyon


Makine ve havacılık mühendisliği konuları ile ilgili özgün ve ileri teknoloji ürün tasarımlarını, tamamen şirket kaynakları, teknik bilgi birikimi ve kendisine ait tasarım-analiz yazılımlarından oluşan alt yapısı sayesinde bağımsız olarak geliştirebilen; ulusal ve uluslar arası rekabet gücü yüksek bir mühendislik tasarım şirketi olmak.

Misyon


Özgün ve ileri teknoloji ürünlerini tamamen yerli imkanlar ile üretilmesine katkı sağlamak amacı ile, makine ve havacılık mühendisliği konularında global ölçekte yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında yürüttüğü ar-ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği tasarım-analiz kabiliyetleri ve ilgili yazılım araçlarını kullanarak; savunma, uzay ve havacılık başta olmak üzere ilgili sektör kuruluşları için ya da bunlar ile birlikte tasarım geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

Temel Değerler


  • Özgünlük
  • Bağımsızlık
  • Yerlilik
  • Güvenilirlilik
  • Uzmanlık