Mühimmat ve Silah Sistemleri

Konular


 • Balistik tasarım geliştirme, iyileştirme ve analizleri
 • NATO standartlarına uygun atış kontrol verisi (FCI) ve atış cetvelleri (AAC) oluşturma (direkt ve endirekt atış için)
 • Namlu tasarımı geliştirme ve iyileştirme
 • Mühimmat tasarımı geliştirme ve iyileştirme
 • Harp başlığı tasarımı ve patlayıcılar
 • Dipten yanma ünitesi tasarım ve analizi
 • Mayın temizleme aracı tasarım geliştirme, iyileştirme ve analizleri
 • Yakıt çekirdeği tasarımı ve geri yanma analizleri
 • Roket motoru katı yakıt geri yanma analizleri

Bu kapsamda yapılan balistik hesaplamalar:

 • İç Balistik
  • NATO standartlarına göre yakıt yanma analizleri
  • NATO standartlarına göre yivli namlu içi mermi hareket simülasyonu
  • Namlu yapısal ve termal analizleri
  • Dipten yanma ünitesi hesaplamaları
 • Dış Balistik
  • Hızlı mühendislik yöntemleri veya ileri CFD yöntemleri kullanarak mermi aerodinamik hesaplamaları (statik ve dinamik katsayı hesapları)
  • Döngülü mermi uçuş simülasyonu (aerodinamik tablo ya da CFD etkileşimli)
  • Radar bilgilerinden aerodinamik katsayı hesaplamaları
  • Hareketli ve duran hedefler için vurma hesaplamaları
 • Hedef Balistiği
  • Dağılım hesaplamaları
  • Mermi vurma etkinliği hesaplamaları
  • Mermi / Namlu Tasarım ve Tasarım Optimizasyonu
  • Mermi aerodinamik şekil tasarım optimizasyonu
  • Kinetik enerji mermi tasarım optimizasyonu
  • Sabot tasarım optimizasyonu
  • Namlu yapısal ve termal tasarım optimizasyon
 • Aerodinamik ısınma hesaplamaları (mühendislik yöntemi ya da etkileşimli ileri CFD+CSD analizleri)