Bugüne kadar EDA tasarım tarafından müşteri kurum ya da kuruluşlar için yürütülmüş olan projelerin önemli bir bölümü, yapılmış sözleşmeler kapsamında uygulanmakta olan gizlilik kuralları nedeni ile ifşa edilememektedir.

Söz konusu projeler dışında kalan diğer projelerimiz ise mühendislik tasarım, analiz ve yazılım geliştirme konularını içermekte olup; aşağıda özetlenmiştir.

Diğer Projeler

  • Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemleri İçin Paralel Bilgisayar Yazılımı Geliştirme*
  • Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İçin Ön İşlemci Geliştirme*
  • Kompleks Yüzey Geometrileri İçin Parametrik Düzensiz Çözümağı Ve Katı Model Yazılımı Geliştirme* (TEYDEB 2015 Başarı Öyküsü)
  • CAEeda Yerli Yazılım Paketine Yapısal Ve Termal Tasarım Yeteneklerinin Kazandırılması*
  • Aerodinamik Ve Yapısal Tasarım İçin Şekil Optimizasyon Ve Otomasyon Yazılımı Geliştirme*
  • Aeroelastisite Problemleri İçin Akışkan-Yapı Etkileşimi Analizlerinin Paralel Bilgisayar Sistemlerinde Yapılmasına Yönelik Yazılım Geliştirme**
  • Kompozit Yapı Elemanları İçin Yapısal Analiz Ve Tasarım Optimizasyonu Yazılımı Geliştirme
  • Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı Geliştirme
  • Roket Motoru Yakıt Çekirdeği Geriletme Yazılımı Geliştirme

* TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiştir.

** KOSGEB tarafından desteklenmiştir.