Anasayfa / Ürünler / Mühendislik Yazılımları

MÜHENDİSLİK YAZILIMLARI

EDA yürütmekte olduğu ve gerçekleştirmeyi hedeflediği tasarım çalışmalarında kullanılmak üzere tüm teknik bilgi alt yapısı (know – how) kendisine ait ve “ilk yerli” olma özelliğini taşıyan bilgisayar destekli mühendislik tasarım ve analiz aracını ( CAEedaTM) geliştirmiştir.

Bir mühendislik tasarım ve analiz çalışması sırasında kullanıcının ihtiyacı olabilecek tüm yetenekleri, başka hiçbir araç ya da desteğe gerek kalmaksızın, içinde barındıran CAEedaTM, her biri bağımsız olarak kullanılabildiği gibi aralarında etkileşimli olarak çalışarak nihai paketi oluşturan modüller bütünüdür.

Yararlanıcı tarafından talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde mevcut diğer yazılım araçları ile etkileşimli olarak çalıştırılabilen CAEedaTM, tasarım ya da analiz süresinin en aza indirilebilmesi amacıyla paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma uygun hale getirilmiş kategorisindeki tek araç olma özelliğini de taşımaktadır.

Yararlanıcı kurum/kuruluşlar ile ortak yürütülen çalışmalar sırasında, tüm gelişme ve paralelleştirme işlemlerinin EDA tarafından yapılabilmesi, CAEedaTM için paralel bilgisayar sistem kullanımlarında ihtiyaç duyulan her bir işlemci için ayrı lisans alımını gerektirmemekte; böylece yürütülen tasarım ya da analiz çalışmaları mümkün olan en kısa süre ve en düşük maliyet ile tamamlanabilmektedir.

Kendisi ve bazı modülleri (MESHedaTM, FAPedaTM) için ticari marka hakları firmaya ait olan CAEedaTM, tüm lisanslı programlardan bağımsız olunabilmesi için F95, C ve C++ bilgisayar yazılım dilleri kullanılarak özellikle Linux işletim sisteminde geliştirilmiştir. Grafik arayüz için QT4, grafik programlama için OPENGL, paralel programlama arayüzü olarak da MPI yazılım kütüphaneleri kullanılmıştır.

CAEedaTM Avantajları

 • Mühendislik tasarımı için kullanılması gereken birden fazla sayıda yazılım yerine, tüm yeteneklerle donatılmış tek yazılım kullanımı.
 • Bağımsız ya da etkileşimli çalışan modüller.
 • Son derece verimli paralel hesaplama yeteneği.
 • Ortak yürütülen projelerde, paralel bilgisayar sistemindeki kullanım sırasında her bir işlemci için lisans alma zorunluluğunun bulunmaması
 • Kolay kullanım.
 • Farklı dil destekleri.
 • Düşük fiyat
 • Etkin CAD-Multi-fizik tasarım optimizasyon yeteneği
 • İlk yerli bilgisayar destekli mühendislik tasarım analiz yazılım aracı.

CAEedaTMpaket yazılımından türeyen bağımsız diğer bazı yazılımlarımız;

CADeda (Computer Aided Design)
:
Katı Model Programı
FAPedaTM (Flow Analysis Program)
:
Akış Analiz Program
SAPedaTM (Structure Analysis Program)
:
Yapısal Analiz Programı
FSIeda (Fluid-Solid Interaction)
:
Akışkan-Yapı Etkileşimi Programı
SINeda (Search And INterpolation) :
Yazılımlar Arası Paralel Arayüz Programı
MESHedaTM (Mesh Generator)
:
Çözümağı Oluşturma Programı
TAPeda (Thermal Analysis Proram) :
Isısal Analiz Programı
BALLISTICeda
:
Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı
MIReda (Missile Rapit Solver) :
Hızlı roket aerodinamik çözümleyicisi
FLYeda (Flight Simulation Program) :
Uçuş mekaniği yazılımı
PLOTeda (Plotting Software) :
Data grafikleme yazılımı

Örnek : (Şekil 1.) CAEedaTM arayüz ekran görüntüsü


Şekil 1. CAEedaTM grafik ekran görüntüsü

Örnek : (Şekil 2.a-b-c) CAEedaTM kullanılarak yapılan ileri çözüm örneği. Bir uçak kanadı altından bombanın ayrılmasını ve çözümlerin deneylerle uyumluluğunun gösterimi.


a – Çözümağı


b – Bombanın ayrılması ve yüzeylerdeki hız dağılımı


c – Çözümlerin deneylerle karşılaştırılması

Şekil 2. CAEedaTM kullanarak uçak kanadı altından harici yük ayrılması simülasyonu

(Eglin Test case)

Örnek : (Şekil 3.) CAEedaTM kullanılarak yapılan ileri çözüm örneği. Akışkan ve katının etkileşime girip bir uçak kanadının kırılmasına neden olabilecek titreşiminin çözümleri ve deneylerle uyumluluğunun gösterimi.


Şekil 3. CAEedaTM kullanarak uçak kanadı flutter analizi için akış katı etkileşim simulasyonu

(AGARD Wing 445.6 test case)

CAEedaTM  geliştirme amacı :

Savunma sanayi öncelikli olmak üzere ilgili sektör kurum / kuruluşlarının yerli, fiyat performansı yüksek, ihtiyaca göre özelleştirilebilen, fazla sayıda araç kullanım ve lisans alımını gerektirmeyecek mühendislik tasarım ve analiz yazılımına duydukları ihtiyaç.

Söz konusu ihtiyacı yaratan nedenler kullanıcı ve ülkemiz bazında aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir :

 • Kullanıcı;
  • Ürüne yönelik özelleştirilmiş tasarım ve analiz yazılımının bulunmaması
  • Mevcut yabancı kaynaklı yazılımların yerli küçük şirketlerin tasarım maliyetlerini yükseltmesi.
  • Özellikle Savunma Sanayi kurum / kuruluşları için gizliliğin korunmasındaki zorluklar ve ihtiyaç duyulan tüm yeteneklerin temin edilmemesi.
  • Kullanımda (dil, arayüz) yaşanan sıkıntılar ve uzun / sürekli eğitim programlarına katılma zorunluluğu
  • Destek hizmetlerinde yaşanan zorluklar ve neden olduğu önemli zaman kayıpları.
  • Birden fazla sayıda ve etkileşimli çalışmaya ya da paralel bilgisayar sistemlerine uyumlu olmayan yazılım kullanma zorunluluğu
  • Mevcut yazılımların geliştiricilerine doğrudan ulaşılamaması
 • Türkiye;
  • Özellikle kritik öneme ve gizliliğe haiz çalışmalarda yaşanan yurt dışı lisans problemleri.
  • Özgün tasarımlar konusundaki dışa bağımlılık.
  • Yüksek miktarlarda döviz kaybı
  • Gizliliğin korunmasında yaşanan zorluklar.
  • Özel sektör kuruluşlarının özgün ve etkin  Ar – Ge çalışmalarına yatırım yapmakta zorlanmaları.