Anasayfa / Hizmetler / Yüksek Başarımlı Bilgisayar Hesaplamaları

YÜKSEK BAŞARIMLI BİLGİSAYAR HESAPLAMALARI (HPC)

Havacılık ve makine mühendisliği konularında sürdürülen tasarım ve analiz çalışmaları, uzun bilgisayar zamanı alan ileri mühendislik problemlerinin çözümünü gerektirmektedir. Proje süre ve maliyetleri açısından son derece önemli olan bu kaybın önlenmesi amacıyla EDA, paralel bilgisayar hesaplamaları yönteminden yararlanmaktadır. Firma CAEedaTM ve ilgili diğer yazılımların paralel bilgisayar sistemlerde kullanıma uygun hale getirilmesi (paralelleştirilmesi) işlemini başarıyla yapabilmekte, bunun için gerekli olacak çalışma ve fiyat performansı yüksek donanım alt yapısını da piyasa maliyetlerinin çok altında temin edebilmektedir.

Paralel Bilgisayar Sistemi Tasarım ve Kurulumu

Öncelikle yapılan bir hazırlık çalışması ile, gündemdeki projenin konu ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak belirlenecek en uygun (optimum) sayı ve konfigürasyonda bilgisayardan oluşan homojen ya da heterojen bir bilgisayar kümesi oluşturulmaktadır. Böylece yürütülen proje çalışmaları sırasında karşılaşılacak ileri mühendislik teknolojisi problemleri mümkün olan en az sayıda bilgisayar kullanımı ile en kısa süre ve en az maliyetle çözüme ulaştırılabilmektedir.

EDA paralel bilgisayar kullanımı ve paralelleştirme yeteneklerini sadece kendi yürüttüğü çalışmalarda değil, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine de sunmaktadır.

Yazılım Paralelleştirme

İleri mühendislik problemlerinin çözümü bilgisayar sisteminin yanı sıra, bu sistemde kullanılacak yazılımların da paralelleştirilmesini gerektirmektedir. Yazılımların verimli bir şekilde paralelleştirilmesi konusunda tecrübesi ile EDA, bir bilgisayar yardımıyla çözümleri günler sürecek problemleri, saat(ler) içinde  çözebilmektedir.

Örnek : (Şekil 1-2.) Bir uçak gövdesi üzerinde CAEedaTM kullanılarak yapılan paralel bilgisayar hesaplamalı çözüm.

  

Eleman Sayısı Kullanılan İşlemci Sayısı Süre
18 milyon 1 273.6 saat (11.4gün)
512 0.61 saat (36.4 dak)

Şekil 1. Her birisi değişik bilgisayarlarda aynı anda hesaplanmak
üzere bölümlenmiş çözümağının uçak yüzeyi üzerindeki görüntüsü

Şekil 2. Gövde üzerindeki akış hız dağılımı