Atış Veri Dosyaları (FCI) ve Adedi Atış Cetvelleri (AAC) OLUŞTURMA

Obüs, havan, tank vb. ağır silah sistemleri ve mühimmat ikilileri için, bilgisayar destekli atış sırasında atış kontrol bilgisayarı (AKB) tarafından kullanılan girdi dosyaları (FCI) ve adedi atış cetvelleri (AAC) oluşturma çalışmaları yürütülmekte; bu çalışmaların tamamı, EDA tarafından bu amaca özel olarak geliştirilmiş yazılım alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Projelendirme Süreci

Proje aşamaların sayısı ve içerikleri, İş Tanımı Dokümanı ile belirlenen gereksinimler ve bunlara bağlı olarak tanımlanan temel parametreler esas alınarak oluşturulur.

Gereksinimler

Silah ve mühimmat hakkında yeterli bilgi

Mühimmat ve silah için mevcut FCI dosyaları ve bu dosyaların hazırlanmasına ilişkin koşullar (varsa)

Mevcut mühimmat ve silah için gerçek atış testi sonuçları (varsa)

Temel Parametreler

Mühendislik probleminin zorluk seviyesi

Teknik belirsizlikler

Beklenen performans ve kabul kriterleri sınırlamaları

Proje Aşamaları

Aşama-1
Taslak FCI ve AAC Hazırlama
Girdi olarak temin edilen bilgi ve dokümanların incelenerek yeterliliklerinin irdelenmesi
Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi
Gerekli ise, Ar-Ge çalışmalarının planlanması
Veri toplama için atış testinin (VTA) planlanması ve gerekli mermi ve atış sayısının ve koşullarının belirlenmesi
Veri Toplama Atış Testleri (VTA)
Aşama-2
FCI ve AAC Oluşturma
Atış test verilerinin irdelenmesi
Taslakların Güncellenmesi ve FCI & AAC'nin Geliştirilmesi
Doğrulama ve Kabul Atış Testleri (DTA)

FCI ve AAC Oluşturma Süreci

Uygulama

AŞAMA - 1. Taslak FCI ve AAC Hazırlama

Adım - 1. İÇ BALİSTİK HESAPLAMALARI

CAEeda yazılımı kullanılarak her bir barut hakkı (charge) için standart namlu çıkış hızının belirlenmesi

Adım - 2. AERODİNAMİK HESAPLAMALAR

CAEeda yazılımı kullanılarak bir merminin aerodinamik katsayılarının hesaplanması

Adım - 3. BALLISTICeda ile UÇUŞ MEKANİĞİ HESAPLAMALARI

 • “Modified Point Mass” Simülasyonları

 • Maksimum ve minimum menzil, yükseliş açısı (quadrant elevation-QE) limitleri ve tepe noktası hesaplamaları

 • Test güvenliği hesaplamaları

Adım - 4. NATO Standartlarına Uygun TASLAK FCI ve AAC HAZIRLAMA

EDA tarafından bu amaca özel olarak geliştirilmiş bilgisayar kodlarının ardışık ve etkileşimli olarak çalıştırılmasıyla FCI ve AAC oluşturma

Örnek AAC Tablosu

Örnek FCI dosyası

kuuyhbdtrgvr

VERİ TOPLAMA ATIŞLARI (VTA)

AŞAMA - 2. FCI ve AAC Hazırlama

Adım - 1. Atış Test Verilerinin Analizi

 • Veri Organizasyonu

 • Özel istatistik metotlar kullanılarak veri indirgeme (data reduction) işlemlerinin yapılması

Adım - 2. Atış Test Sonuçlarından Standart Namlu Çıkış Hızının Bulunması

Tüm barut hakları için

Adım - 3. Mermi Kütlesine Göre Namlu Çıkış Hızının Bulunması

Tüm barut hakları için

Adım - 4. Yükseliş Açısına Göre Aerodinamik Katsayılar için Düzeltme Faktörlerinin (CORRECTION FACTORS) Hesaplanması

Tüm barut hakları için

Adım - 5. Hata Bütçesi (ERROR BUDGET) Analizi Kullanılarak Olası Hataların (PROBABLE ERROR) Belirlenmesi

 • Tüm barut hakları için

 • Menzil ve sapmada olası hataların (PE) hesaplanması

 • Yörüngenin yükseliş ayağı, tepe ve düşüş ayağı için dar çatalın (FORK) hesaplanması

Adım - 6. Nihai FCI ve AAC'lerin Hazırlanması

DOĞRULAMA VE KABUL ATIŞLARI (DTA)

FCI ve AAC Hakkında Bilgi Notu

Atış Kontrol Veri Dosyaları (FCI)

Kısaca "FCI" olarak adlandırılan (Fire Control Input) Atış Kontrol Veri Dosyaları, bir silah sistemiyle yapılacak bilgisayar destekli atışlar sırasında atış kontrol bilgisayarı (AKB) tarafından kullanılan girdiler olarak tanımlanmaktadır.

Dört dosya kapsamında düzenlenmiş olan bu girdiler, kullanılan silah-mermi ikilisine ait balistik performans bilgilerini içermektedir. Söz konusu dosyalar, içeriklerine göre isimlendirilmiş olup belirli bir silah ve mermi tanımı özelinde hazırlanmakta; silah ya da merminin farklılaşması durumunda ilgili dosya içeriklerinin yeniden oluşturulması gerekmektedir.

FCI dosyaları ve bunlara ait içerikler şu şekilde özetlenebilir:

Mermi (Projectile) Dosyası

 • Aerodinamik katsayı verileri

 • Geometri, kütle, atalet verileri

 • “Fitting” verileri*

 • “Management” verileri*

 • “Probable Error” verileri*

 • Barut hakkı performans verileri

 • Dipten yanma ünitesi performans verileri

 • Silah verileri*

Silah (Weapon) dosyası

 • Namlu çapı

 • Namlu uzunluğu “yiv hatvesi” (twist rate)

Tapa (Fuze) dosyası

 • Tapa cinsi ve özellikleri

Başlık (Header) dosyası

* Her bir barut hakkı için ayrı ayrı hesaplanır.

Örnek FCI dosya içeriği

Adedi Atış Cetvelleri (AAC)

Kısaca "AAC" olarak adlandırılan (Tabular Fire Tables - TFT) Adedi Atış Cetvelleri, belirli bir noktada konumlandırılmış silah ile fırlatılacak olan merminin seçilen bir noktada yer alan hedefi vurabilmesi için silah namlusunun doğrultulması gereken yükseliş açısı, yanca yöneliş açısı ve tapa ayarlarını hesaplamak için kullanılan dokümanlar bütünüdür.

A, B (B1, B2), C, D, E, F (F1, F2, F3), G (G1, G2), H, I, J(J1, J2), K cetvellerinden oluşan AAC, silah ve mühimmat özelinde standart atmosferik koşullar esas alınarak belirli bir formatta hazırlanmaktadır.

Bu cetveller kullanılarak gerçekleştirilecek olan hesaplamalar, şu bilgilere bağlı olarak yapılmaktadır:

 • Merminin namludan çıkış hızı

 • Merminin ağırlığı

 • Merminin aerodinamik özellikleri

 • Atış anındaki atmosferik koşullar (merminin uçuş sırasında geçmiş olduğu pozisyonlardaki hava sıcaklığı, hava basıncı, hava yoğunluğu, rüzgar hızı ve yönü)

 • Silah ve hedef arasındaki rakım farkı

Her bir barut hakkı için ayrı ayrı oluşturulan cetveller, görerek ve görmeyerek atışlar için farklı yaklaşımlar kullanılarak hazırlanmaktadır.

hsjkşlkö