Amaç


 • Tasarım çalışmalarının bağımsız ve herhangi bir yetenek sınırlamasına bağlı kalmaksızın gerçekleştirilebilmesi
 • Tasarım-analiz projelerinin zaman ve maliyet etkinliklerinin artırılması
 • Özgün ileri teknoloji ürün tasarımlarının tamamen yerli imkanlar ile geliştirilebilmesi

Faaliyetler


 • Mühendislik tasarım/analiz yazılımlarının geliştirilmesi ve otomatize edilmesi
 • Mevcut mühendislik yazılımlarının kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak özelleştirilmesi
 • Büyük ölçekli karmaşık tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere yazılım paralelleştirme

Açıklama

İleri teknoloji ürünü tasarımların geliştirilebilmesi, insan kaynağının yanı sıra, tamamen bağımsız yazılım araçlarının kullanımı ile mümkün olabilmektedir. Özellikle Savunma Sanayi projelerinin gerektirdiği gizli ve güvenli bilgi kullanımı ile benzersiz ve engellenemez tasarım çalışmalarını yürütebilmek için, kaynak kodları ile birlikte tamamen yerli imkanlar ile geliştirilmiş; işletim sistemi dahil olmak üzere hiçbir yabancı ticari yazılım alt yapısına dayanmayan araçlara ihtiyaç vardır.
Analiz yetenekleri ve daha öncelikli olarak ileri düzeyde tasarım kabiliyetleri bulunan yazılımların, aynı zamanda proje maliyet etkinliğini artıracak ve kullanıma uygun olarak özelleştirilebilecek nitelikte olması gerekmektedir.

Bu noktadan hareket ile EDA tarafından başlatılan geliştirme çalışmaları neticesinde, makine ve havacılık mühendisliğine yönelik olarak oluşturulan bilgisayar destekli mühendislik tasarım ve analiz yazılım paketi (CAEeda™); yukarıda sıralanan özelliklerin tamamına sahip, doğrudan tasarıma yönelik ilk ve tek yerli yazılım aracıdır.
EDA; kullanıcı tarafından sıklıkla tekrarlanan ancak ticari yazılım araçlarında standart bir fonksiyon olarak yer almayan işlemleri, CAEeda™ çatısı altında otomatize ederek kullanıcıya-özel modül yazılımlar geliştirebilmektedir.

Yazılım paralelleştirme yeteneği bulunan EDA, büyük ölçekli karmaşık mühendislik tasarım ve analiz problemlerinin en kısa sürede çözülebilmesi amacı ile geliştirmiş olduğu tüm yazılımları paralel bilgisayar sistemlerinde kullanıma uygun hale getirmiştir.

İhtiyaç duyulması halinde yabancı ticari yazılımlar ile etkileşimli çalıştırılabilen EDA yazılımları, farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte yürütülen tasarım çalışmaları sırasında her bir işlemci için ayrı lisans alımını gerektirmeksizin kullanıma sunulmakta; böylece, yürütülen tasarım ya da analiz çalışmaları mümkün olan en kısa sürede ve düşük maliyetler ile tamamlanabilmektedir.

Bugüne kadar yapılan yazılım geliştirme çalışmaları TÜBİTAK-TEYDEB Ulusal Destek Programları kapsamında aralıksız olarak desteklenmiş; bu çalışmalardan biri olan “Kompleks Yüzey Geometrileri için Parametrik Düzensiz Çözümağı ve Katı Model Yazılım Geliştirme” başlıklı projesi TEYDEB Başarı Hikayeleri 2015-2016 Kataloğu’na alınmıştır.

Bugüne kadar yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında yapılmış yazılım geliştirme çalışmaları

 • Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemleri İçin Paralel Bilgisayar Yazılımı Geliştirme*
 • Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İçin Ön İşlemci Geliştirme*
 • Kompleks Yüzey Geometrileri İçin Parametrik Düzensiz Çözümağı Ve Katı Model Yazılımı Geliştirme* (TEYDEB 2015 Başarı Öyküsü)
 • CAEeda Yerli Yazılım Paketine Yapısal Ve Termal Tasarım Yeteneklerinin Kazandırılması*
 • Aerodinamik Ve Yapısal Tasarım İçin Şekil Optimizasyon Ve Otomasyon Yazılımı Geliştirme*
 • Aeroelastisite Problemleri İçin Akışkan-Yapı Etkileşimi Analizlerinin Paralel Bilgisayar Sistemlerinde Yapılmasına Yönelik Yazılım Geliştirme**
 • Kompozit Yapı Elemanları İçin Yapısal Analiz Ve Tasarım Optimizasyonu Yazılımı Geliştirme
 • Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı Geliştirme
 • Roket Motoru Yakıt Çekirdeği Geriletme Yazılımı Geliştirme

* TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiştir.

** KOSGEB tarafından desteklenmiştir.