Yürüttüğü mühendislik tasarım çalışmalarının gerektirmesi durumunda EDA; hedef tasarım kriterlerini karşılayacak en iyi tasarımın elde edilmesine yönelik olarak yapı ağırlığının azaltılması, malzeme kullanımının belirlenmesi, şekillendirme ve boyutlandırma işlemlerini başarı ile gerçekleştirebilme yeteneklerine sahiptir.

Topoloji Optimizasyonu

EDA, mevcut teknik ve yazılımsal alt yapısını kullanarak; yapısal tasarımın boyutlandırma yapılmadan önceki ilk aşamasında; yükleme durumuna göre değişen gereksiz bölgelerin yapıdan çıkarılarak, malzeme kullanımı ve yapı ağırlığının optimize edilebilmesi amacı ile tasarım sonucu oluşacak iç ve/veya dış şekline ait genel bir görüntü (topolojisi) elde edebilmektedir.

Örnek Çalışma

Aerodinamik yükler altındaki bir kanat geometrisinin %25 ve %50 veter’den ankastre olarak mesnetlenmesi halinde CAEeda™ kullanılarak yapılan topoloji optimizasyonu sonucu elde edilen kanat iç yapısı.

Örnek Çalışma

Bir uçak kanadının alt ve üst yüzeylerden sabit yüklenmesi durumunda CAEeda™ kullanılarak yapılan topoloji optimizasyonu sonucu oluşan iç yapı.

Şekil Optimizasyonu

EDA tarafından; belirli yapısal ve mali sınırlamalara bağlı kalmak koşulu ile en uygun şeklin elde edilmesi için şekil optimizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmaların ilk aşamasında, fiziksel modele ve değiştirilmek istenen geometrik parametreler ile birlikte değişim sınırlamalarına (constraints) karar verilmesini takiben; fiziksel model yazılımları ile geometrik model yazılımları, evrim modeline ( “Genetik Algoritma” ) dayalı bir optimizasyon yazılımının yönetiminde etkileşimli olarak koşturulmaktadır. Optimizasyon yazılımı, tasarımcı tarafından belirlenen amaç ve ceza fonksiyonlarına göre geometrinin değişimini yönlendirmekte, hedeflenen amaç değerine ulaşıldığında koşturmaları durdurarak istenen özelliklere sahip optimum tasarım şeklinin elde edilmesini sağlamaktadır. Çok sayıda fizik çözümü gerektiren bu çalışma için paralel bilgisayar kümelerinin (cluster) yanı sıra paralel kümelerden oluşan grid altyapısından da yararlanabilmektedir.

Örnek Çalışma

Şekil optimizasyonu örnek çalışması sonucu…

Boyut Optimizasyonu

EDA, yapıların en uygun model parametrelerini (malzeme özellikleri, kesit boyutları, kalınlıkları, vb.) bulunması amacıyla “Genetik Algoritma” metodundan yararlanan boyut optimizasyonu çalışmaları yapmaktadır.