EDA; tasarım ve tasarım optimizasyonu çalışmalarına ek olarak, mevcut bir tasarımın kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi amacı ile tasarım iyileştirme çalışmaları yürütmektedir.

Bu çalışmalar sırasında yararlanıcı kurum ya da kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak ilgili personellerinin geliştirilecek modeller ve deney sonuçlarını inceleyerek yeni model için karar almalarına yardımcı olacak etkileşimli atölye çalışmaları yapılabilmektedir.

Tasarım iyileştirme çalışması sırasında izlenen yol

Aşama-1

  • Mevcut ürün veya komponentin modellenerek, elde edilen sonuçların mevcut deney sonuçlarıyla karşılaştırılması.
  • Yapılacak değerlendirmeyi takiben belirlenen tasarım değişiklik önerilerinin yararlanıcıya sunulması.

Aşama-2

  • Önerilen tasarım değişikliklerinin yararlanıcı tarafından onaylanması halinde yeni tasarımın modellenmesi ve davranışının hesaplanması.
  • Yeni tasarımın imal ettirilmesi ve model sonuçlarıyla karşılaştırılmak üzere test edilmesi.

Aşama-3

  • Projede incelenen ürüne benzer ürünlerin tasarımı ve modellemesi için geliştirilen model ve yazılımlar müşteriye kullanılması için verilir.