Amaç


  • Teknolojik rekabet gücünün korunması ya da artırılması için temini zorunlu hale gelen ürün tasarımlarının yapılması
  • Yerli ya da yabancı başka herhangi bir kaynaktan tedarik edilemeyen tasarımların geliştirilmesi

Faaliyetler


  • Özgün ve ileri teknoloji ürünü, sistem/alt sistem tasarımlarının geliştirilmesi
  • Mevcut tasarım problemlerinin çözümü ve/veya modifikasyonuna yönelik olarak tasarım iyileştirme çalışmalarının yapılması
  • Mevcut ürün performansının artırılması için, belirlenen tasarım parametre ve sınırlamalarına bağlı olarak tasarım optimizasyon çalışmalarının yapılması
  • Bu kapsamda ihtiyaç duyulan analiz çalışmalarının yapılması

Açıklama

Yeni tasarım geliştirme çalışmalarının yanı sıra EDA; mevcut bir tasarımın, tasarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Şirket, tasarım geliştirme ve iyileştirme çalışmaları sırasında; tasarımın gerektirdiği, temel mühendislik yöntemlerinden yüksek hassasiyetli gelişmiş yöntemlere kadar geniş bir yelpazede yer alan, tüm mühendislik hesaplama yöntemlerini ve bu esaslara göre geliştirmiş olduğu yazılımları başarı ile kullanmaktadır.

Proje çalışmalarının tüm aşamalarını, geliştirdiği bilgisayar destekli mühendislik tasarım ve analiz yazılımı CAEeda™ ile gerçekleştirmekte olan EDA; CAEeda™’nın tasarım geliştirme ve optimizasyonuna yönelik, özel olarak hazırlanmış modülleri sayesinde karmaşık tasarım problemleri için zaman ve maliyet etkinliği yüksek çözümler üretebilmektedir.