FCI (Fire Control Inputs)

FCI, temel olarak, bir silah sistemiyle yapılacak bilgisayar destekli atışlar sırasında atış kontrol bilgisayarı (AKB) tarafından kullanılan girdiler olarak tanımlanabilir. Dört dosya kapsamında düzenlenmiş olan bu girdiler, kullanılan silah-mermi ikilisine ait balistik performans bilgilerini içermektedir. Söz konusu dosyalar, içeriklerine göre adlandırılmış olup belirli bir silah ve mermi tanımı özelinde hazırlanmakta; silah ya da merminin farklılaşması durumunda ilgili dosya içeriklerinin yeniden oluşturulması gerekmektedir.

FCI dosyaları ve içerikleri şu şekilde özetlenebilir:

Mermi (Projectile) Dosyası

 • Aerodinamik katsayı verileri
 • Geometri, kütle, atalet verileri
 • “Fitting” verileri*
 • “Management” verileri *
 • “Probable Error” verileri *
 • Barut hakkı performans verileri
 • Dipten yanma ünitesi performans verileri
 • Silah verileri*

*Her bir barut hakkı için ayrı ayrı hesaplanır.

Silah (weapon) Dosyası

 • Namlu çapı
 • Namlu uzunluğu “yiv hatvesi” (twist rate)

Tapa (fuze) Dosyası

 • Tapa cinsi ve özellikleri

Başlık (header) Dosyası

AAC (Adedi Atış Cetveli)

AAC, belirli bir noktada konumlandırılmış silah ile fırlatılacak olan merminin seçilen bir noktada yer alan hedefi vurabilmesi için silah namlusunun doğrultulması gereken yükseliş açısı, yanca yöneliş açısı ve tapa ayarlarını hesaplamak için kullanılan dokümanlar bütünüdür. A, B (B1, B2), C, D, E, F (F1, F2, F3), G (G1, G2), H, I, J(J1, J2), K cetvellerinden oluşan AAC, silah ve mühimmat özelinde standart atmosferik koşullar esas alınarak belirli bir formatta hazırlanmaktadır.

Bu cetveller kullanılarak gerçekleştirilecek olan hesaplamalar, şu bilgilere bağlı olarak yapılmaktadır: Merminin namludan çıkış hızı, ağırlığı, aerodinamik özellikleri, atış anındaki atmosferik koşullar (merminin uçuş sırasında geçmiş olduğu pozisyonlardaki hava sıcaklığı, hava basıncı, hava yoğunluğu, rüzgar hızı ve yönü), silah ve hedef arasındaki rakım farkı. Her bir barut hakkı için ayrı ayrı oluşturulan cetveller, görerek ve görmeyerek atışlar için farklı yaklaşımlar kullanılarak hazırlanmaktadır.

Projelendirme Süreci

 1. Ön çalışma (Teknik Analiz)
  1. Kaynak doküman ve girdi bilgilerinin yeterliliğinin incelenmesi
  2. Uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi
  3. (Gerekli ise) ar-ge çalışmasının planlanması
 2. Proje aşamalarının belirlenmesi
 3. Maliyet analizinin yapılması
 4. Teklifin hazırlanması

Proje aşamalarının belirlenmesi

Aşama sayı ve içerikleri, proje çalışması gereksinimleri ile bunları etkileyen parametrelere bağlı olarak belirlenmektedir.

 • Gereksinimler
  • Yeterli içerik ve detayda silah ve mühimmat bilgileri
  • (Mevcut mühimmat ve/veya silah sistemleri için, varsa) mevcut FCI ve bu dosyaların hazırlanma koşulları hakkında bilgiler
  • (Mevcut mühimmat ve/veya silah sistemleri için, varsa) daha önce gerçekleştirilmiş fiili atış testi sonuçları
 • Gereksinim parametreleri
  • Mühendislik probleminin zorluk derecesi
  • Teknik belirsizlikler
  • Beklenen performans ve kabul kriteri sınırlamaları