Amaç


Karmaşık mühendislik tasarım problemlerinin çözümü ve ileri teknoloji ürünü tasarımların geliştirilmesine yönelik çalışmalar için gerekli olan…

 • …mühendislik yeteneklerinin kazanılması
 • …mühendislik bilgi birikiminin oluşturulması
 • …mühendislik tasarım – analiz yazılımlarının geliştirilmesi

Faaliyetler


İlgili sektör kuruluşları tarafından; tasarım geliştirme, iyileştirme ya da optimizasyonu amacı ile…

 • …yürütülmekte olan çalışmalar sırasında talep edilen mühendislik hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar
 • …yapılması planan proje çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ve hali hazırda mevcut olmayan tasarım – analiz yetenekleri ve/veya yazılımlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar

Açıklama

Mevcut problem ve talepler doğrultusunda sürdürdüğü araştırma-geliştirme çalışmalarının yanı sıra, güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektör kurum/kuruluşlarının kısa, orta ve uzun vadeli istek ve ihtiyaçlarına da yanıt verebilmek amacı ile güncel teknolojik gelişmeleri sürekli ve yakından takip eden EDA, yenilikçi tasarım ve çözüm yeteneklerini geliştirmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda yürüttüğü ve yürütmekte olduğu Ar-Ge projelerinden 5’i TÜBİTAK-TEYDEB kapsamında desteklenmiş olup, “Kompleks Yüzey Geometrileri İçin Parametrik Düzensiz Çözümağı Ve Katı Model Yazılımı Geliştirme” konulu projesi TÜBİTAK 2015-2016 Başarı Öyküleri kitabında yayınlanmıştır.

Çalışma alan ve konularına ait olarak yaptığı yayınlar uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış, kongre ve konferanslarda sunulmuştur.

Konular

 • Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD)
 • Bilgisayar Hesaplamalı Katı Dinamiği (CSD)
 • Akış-Yapı Etkileşimi (Fluid Structure Interaction)
 • Topoloji Optimizasyonu
 • Bilgisayar Hesaplamalı Balistik Tasarım ve Analiz
 • Bilgisayar Hesaplamalı Isı Transferi
 • Unstructured Euler ve Navier Stokes Çözücüler
 • Aeroelastisite
 • Düzenli-Düzensiz Çözümağı Oluşturma ve Adaptasyonu
 • Hareketli Yüzeylerin Çözümü (Moving Boundary Problems)
 • Harici Yük Ayrılması (Store Separation)
 • Türbülans Modelleri
 • Aerodinamik Isınma
 • Aeroakustik

Bugüne kadar yürütülmüş bazı Ar-Ge projeleri

 • Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemleri İçin Paralel Bilgisayar Yazılımı Geliştirme*
 • Bilgisayar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği İçin Ön İşlemci Geliştirme*
 • Kompleks Yüzey Geometrileri İçin Parametrik Düzensiz Çözümağı Ve Katı Model Yazılımı Geliştirme* (TEYDEB 2015 Başarı Öyküsü)
 • CAEeda Yerli Yazılım Paketine Yapısal Ve Termal Tasarım Yeteneklerinin Kazandırılması*
 • Aerodinamik Ve Yapısal Tasarım İçin Şekil Optimizasyon Ve Otomasyon Yazılımı Geliştirme*
 • Aeroelastisite Problemleri İçin Akışkan-Yapı Etkileşimi Analizlerinin Paralel Bilgisayar Sistemlerinde Yapılmasına Yönelik Yazılım Geliştirme**
 • Kompozit Yapı Elemanları İçin Yapısal Analiz Ve Tasarım Optimizasyonu Yazılımı Geliştirme
 • Balistik Tasarım ve Analiz Yazılımı Geliştirme
 • Roket Motoru Yakıt Çekirdeği Geriletme Yazılımı Geliştirme

* TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiştir.

** KOSGEB tarafından desteklenmiştir.