EDA Tasarım tarafından yürütülen mühendislik faaliyetleri 3 ana başlık altında toplanmaktadır.